Podsjećamo učenike, studente, posebno nadarenu  i talentovanu djecu sa područja opštine Prnjavor, da je sutra, 25.1.2017, posljednji dan za predaju zahtjeva za dodjelu stipendije za školsku 2016/2017. godinu.

Zahtjevi se podnose u Šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Javni poziv sa informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu stipendije i dokumentaciji koju je potrebno priložiti objavljen je na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Prnjavor, a uslove možete pročitati i ovdje.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da, pored neophodne dokumentacije, uz zahtjev dostave i fotokopiju tekućeg računa, i to punoljetni na lično ime, a maloljetni na ime zakonskog zastupnika.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/663-740, lokal 212.