Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava građane da se privremeno mijenja režim odvijanja saobraćaja na lokalnom putu drugog reda, put od magistralnog puta M.16 u Potočanima – Jugovo brdo – Crkvena (škola) do lokalnog puta I – 3 na način da se u zoni ukrštanja trase auto – puta Banja Luka – Prnjavor – Doboj i lokalnog puta brzina vozila ograničava na 20 km/h, te da se privremeno mijenja režim odvijanja saobraćaja na nekategorisanom putu od Magistralnog puta M16.1 u Hrvaćanima – Koljani – granica opštine Laktaši na način da se u zoni ukrštanja trase auto – puta Banja Luka – Prnjavor – Doboj i nekategorisanog puta brzina ograničava na 20 km/h. Privremeni režim odvijanja saobraćaja važi do 31.12.2017. godine.