POTPISAN UGOVOR O OBAVLjANjU STUDENTSKE PRAKSE

Gradonačelnik Prnjavora, Darko Tomaš i dekan Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, prof. dr Milenko Krajišnik potpisali su danas ugovor o obavljanju studentske prakse.

Treću godinu za redom, svi studenti Ekonomskog fakulteta, koji imaju prebivalište na području grada Prnjavor imaju mogućnost da studentsku praksu završe u Gradskoj upravi grada Prnjavor.

JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENE ZA POHAĐANjE BESPLATNE OBUKE ZA CNC OPERATERA

JU „Centar srednjih škola Ivo Andrić“ i Eda – Agencija za razvoj preduzeća, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor, a u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) objavljuju javni poziv za nezaposlena lica, evidentirana pri Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, za besplatno pohađanje programa osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta.

Obuka će biti organizovana u JU “Centar srednjih škola Ivo Andrić”, Prnjavor. Okvirno planirano vrijeme početka programa osposobljavanja je početak oktobra 2023. godine, što zavisi od intenziteta dostavljanja prijava. Trajanje programa osposobljavanja je okvirno dva mjeseca, u zavisnosti od broja časova dnevno. Svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informisani o vremenu i rasporedu održavanja programa osposobljavanja, kao i o drugim tehničkim informacijama.

Za uspješno položen Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta stiče se uvjerenje o osposobljavanju, koje je javna isprava.

O načinu prijavljivanja, kao i detaljnije informacije o samom javnom pozivu, zainteresovana lica mogu pročitati na linku  https://edabl.org/objavljen-javni-poziv-za-nezaposlene-za-pohadjanje-besplatne-obuke-za-cnc-operatera-2/

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor čine sljedeći partneri: Eda – Agencija za razvoj preduzeća, Banja Luka, Grad Prnjavor, JU Zavod za zapošljavanje RS – Biro Prnjavor, JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“, Prnjavor, Trivas d.o.o. Prnjavor i Topling d.o.o. Prnjavor.

(više…)

RASPISAN JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJA ZA MALA I SREDNjA PREDUZEĆA

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske raspisalo je Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća.

Predmet javnog poziva je dodjela podsticaja za mala i srednja preduzeća za sljedeće namjene:

 1. digitalnu transformaciju,
 2. tehničke inovacije,
 3. očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti,
 4. učešća na sajmu, odnosno izložbi i to isključivo za organizovanje zajedničkog nastupa malih i srednjih preduzeća na sajmu, odnosno izložbi,
 5. organizovanje sajma, odnosno konferencije.

Javni poziv objavljen je i  u dnevnim novinama „Glas Srpske” (četvrtak, 21.9.2023. godine), te isti ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Propratni dokumenti objavljeni su i na sajtu Ministarstva privrede i preduzetništva. Detalje možete vidjeti OVDJE.

JAVNI POZIV ZA MJERU PODRŠKE INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLjOPRIVREDNU PROIZVODNjU

Obavještavamo sve zainteresovane da je otvoren Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji se finansira iz projekta EU4Agri.

Poziv je otvoren do 20. novembra 2023. godine do 15.00 časova.

Ciljevi Poziva su:

·         jačanje proizvodne konkurentnosti i povećanje nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje modernizacijom i uvođenjem novih tehnologija, inovacija i stvaranjem dodatne vrijednosti poljoprivrednih proizvoda;

·         unapređenje kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane uvođenjem standarda kvaliteta; 

·         promocija dobrih poslovnih praksi (poljoprivrednih, sigurnosnih uslova na radu itd.) i održivog razvoja poboljšanjem upravljanja prirodnim resursima, zaštite životne sredine, zaštite radnika i sigurnosti hrane;

·         ublažavanje posljedica nastalih pandemijom COVID-19, osiguranje snabdijevanja prerađivačkih kapaciteta sirovinom i domaćih potrošača svježim proizvodima, kao i korišćenje novonastalih  poslovnih prilika za pozicioniranje na domaćem i pristup novim tržištima.

Na Javni poziv mogu se prijaviti samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Ukupan budžet Poziva iznosi 2 miliona KM, dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 20.000 do 200.000 KM.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.  

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA POSTDIPLOMSKE I DOKTORSKE STUDIJE ZA AKADEMSKU 2024/2025. GODINU, ZA STUDIJE U ČEŠKOJ

Vlada Republike Češke, posredstvom Ambasade Republike Češke u BiH, objavila je konkurs za dodjelu stipendija za postdiplomske i doktorske studije za akademsku 2024/25 godinu.

Rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2023. godine.

Nastava se izvodi na češkom ili engleskom jeziku a stipendije za akademsku 2024/2025. godinu se nude za sledeće oblasti:

 • Poslovanje i administracija,
 • Prirodne nauke, matematika i statistika,
 • Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina,
 • Informatika i komunikacione tehnologije,
 • Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo.

Na konkurs za postdiplomske i doktorske studije mogu se prijaviti:

 • građani koji imaju prebivalište u BiH/Republici Srpskoj,
 • koji su spremni da počnu i završe čitav program univerzitetskog studija (postdiplomski ili doktorski) u Republici Češkoj i
 • koji su prije početka studiranja u Češkoj završili prethodni stepen obrazovanja.

Prijave se vrše na linku OVDJE.

Sve dodatne informacije, kao i način apliciranja možete pronaći OVDJE.

 

 

ZAJEDNICAMA ETAŽNIH VLASNIKA 20.000 KM

Pet zajednica etažnih vlasnika ispunilo je uslove za sredstva iz budžeta Grada – za pomoć u realizaciji projekata, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM.

Na javni poziv apliciralo je šest zajednica, a njih pet je ispunilo propisane uslove.

Gradonačelnik Darko Tomaš zahvalio je zajednicama etažnih vlasnika, na inicijativi da urede svoje životne prostore i samu lokalnu zajednicu.

“Ove zajednice su ispunile uslove koji se odnose na izmirenje svih obaveza koje zajednice imaju po zakonu, kao i uslov učešća u realizaciji projekta, a prema njihovom učešću su i rangirani, i raspoređena ukupna sredstva”, rekao je Tomaš.

Tomaš je naglasio, da sredstva nisu dovoljna da zajednice riješe sve probleme u potpunosti, ali da je lokalna samouprava spremna da u sljedećoj godini planira razliku sredstava, i na taj način motiviše i ostale zajednice da pokreću inicijative i rješavaju probleme.

Lokalna zajednica nema obavezu održavanja zajednica etažnih vlasnika, budući da se radi o ličnoj imovini vlasnika stanova. Sredstva koja su u budžetu Grada obezbjeđena za pomoć pri realizaciji projekta zajednice etažnih vlasnika su želja lokalne administacije i odbornika Skupštine da pomognu sugrađanima, što će se nastaviti i u budućnosti.

OBAVJEŠTENjE O SPROVOĐENjU JESENjE SISTEMATSKE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA TERITORIJI GRADA

Odjeljenje za inspekcijske poslove obavještava stanovništvo grada Prnjavor da je u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, gradonačelnik grada Prnjavor donio Naredbu broj 01/1-500-9/23 od 22.03.2023. godine o obaveznoj jesenjoj sistematskoj deratizaciji na teritoriji grada Prnjavor.

Jesenja sistematska deratizacija će biti sprovedena na teritoriji grada Prnjavor u periodu od 25.09. do 23.10.2023. godine, dok će se dezinsekcija sprovoditi u navedenom periodu, ako to vremenske prilike dopuste, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Deratizacija obuhvata: zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje Gradska uprava, predškolske, školske i vjerske objekte, objekte državnih i privatnih preduzeća, objekte privatnih uslužnih, trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih radnji, stambene objekte i individualna domaćinstva, javne zelene površine, obale rijeka i kanalizacionu mrežu.

Deratizaciju će obavljati preduzeće „Sanitarac“ d.o.o. Vlasenica.

Protiv preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji, vlasnika stambeno-porodičnih zgrada, nosilaca stanarskog prava, vlasnika stanova i pomoćnih objekata koji ne postupe u skladu sa Naredbom biće podnesene prekršajne prijave.

Plaćanja usluga deratizacije oslobođena su domaćinstva porodica poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida od 1. do 4. kategorije.

Primjedbe i prigovore na kvalitet izvršene deratizacije u toku akcije, mogu se dostaviti Odjeljenju za inspekcijske poslove- inspekciji za hranu i zdravstvenoj inspekciji.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE ZAHTJEVA ZA DODJELU STUDENTSKE NAGRADE NAJBOLjIM STUDENTIMA SA PODRUČJA GRADA PRNjAVOR U 2023. GODINI

Na osnovu člana 6. Pravilnika o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, br. 17/18, 44/20, 31/21 i 25/22), Gradonačelnik Grada Prnjavor objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje zahtjeva za dodjelu studentske nagrade najboljim studentima sa područja grada Prnjavor u 2023. godini

            Pozivaju se studenti sa područja grada Prnjavor da podnesu zahtjev za dodjelu studentske nagrade za najbolje studente u 2023. godini.

Za dodjelu studentske nagrade mogu da konkurišu studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) imaju prebivalište na području grada Prnjavor najkraće dvije godine prije podnošenja zahtjeva,

b) studenti druge i viših godina prvog ciklusa ili integralnog studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i zemljama bivše Jugoslavije,

v) da nisu obnovili nijednu godinu tokom studija,

g) da su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove položili sve ispite iz prethodnih godina studija,

d) da su postigli prosječnu ocjenu najmanje 9,50.

Pored naprijed navedenih uslova poželjno je da je student u toku osnovnog i srednjeg obrazovanja učestvovao i ostvario zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima iz nekog od nastavnih predmeta.

Zahtjevi za dodjelu studentske nagrade podnose se u Šalter sali Gradske uprave Grada Prnjavor, na propisanom obrascu, ili putem pošte na adresu: Gradska uprava Grada  Prnjavor, ul. Karađorđeva broj 2, Prnjavor.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 6 mjeseci,
 • Uvjerenje o upisanoj akademskoj 2022/2023 godini,
 • Ovjerenu kopiju indeksa,
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena,
 • Ovjerena izjava da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,
 • Svjedočanstvo iz osnovne škole sa završnim ocjenama od šestog do devetog razreda,
 • Svjedočanstva iz svih razreda srednje škole,
 • Fotokopiju kartice tekućeg računa.

Studenti koji su u toku svog dosadašnjeg školovanja učestvovali i ostvarili uspjeh na nekom od međunarodnih takmičenja iz nastavnih predmeta trebaju priložiti potvrdu o učešću na međunarodnom takmičenju izdatu od ovlašćene institucije i ovjerene kopije diploma o osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu ili druge dokaze  od ovlašćene institucije iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi da je kandidat ostvario uslove propisane Javnim pozivom.

Dokazi iz Javnog poziva dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

Javni poziv za dodjelu studentskih nagrada u 2023. godini objavljen je 20.09.2023. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 28.09.2023. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal 212.

KREIRAN PROSPEKT TURISTIČKE PONUDE GRADA PRNjAVORA

U okviru “USAID” projekta “Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini”, Odsjek za razvoj Gradske uprave Prnjavor učestvovao je u kreiranju turističkog proizvoda, koji će se naći u turističkoj ponudi za posjetioce Banjaluke i njene okoline. U pitanju je prospekt rađen po modelu “Hub and Spokes”, što podrazumijeva povezivanje glavne destinacije sa različitim turističkim destinacijama i atrakcijama u njenoj okolini. Ovaj inovativni pristup omogućava putnicima da detaljnije istraže kulturno naslijeđe i raznolikost zemlje, sve u okviru 1.5 sat vožnje.

U prospektu, čiju je izradu podržalo i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, turistima su predstavljene dvije cjelodnevne ture od Banjaluke do Prnjavora. Prva cjelodnevna tura obuhvata pješačku posjetu centru Prnjavora, odnosno “Zavičajnom muzeju” i “Našoj prodavnici”, mjestu gdje posjetioci mogu kupiti suvenire i domaće proizvode sa područja Prnjavora. Tura se nastavlja vožnjom do crkve Brvnare, spomenika kulture zaštićenog od strane države i dalje vodi do jezera Drenova i manastira Stuplje. Druga cjelodnevna posjeta Prnjavoru predlaže obilazak Banje Kulaši sa velnes tretmanom, te degustaciju vina u vinariji “Fazan” i posjetu ergeli “Vučijak”.

Izrada turističkog proizvoda grada Prnjavora bila je jedna od glavnih tema radionice koja je u februaru ove godine održana u JU “Centar za kulturu” Prnjavor, u prisustvu predstavnika rukovodstva grada, predstavnika Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, te predstavnika javnih ustanova i ugostiteljskih objekata sa turističkim potencijalom.

Kompletan program posjeta banjalučkoj regiji možete vidjeti OVDJE .

 

 

POTPISAN UGOVOR O SANACIJI KROVNE KONSTRUKCIJE NA OBJEKTU OSNOVNE ŠKOLE U DONjIM VIJAČANIMA

Gradonačelnik Darko Tomaš i predstavnik preduzeća “Startprodukt” iz Prnjavora potpisali su danas ugovor o sanaciji krovne konstrukcije na objektu Osnovne škole “Vuk Karadžić” Donji Vijačani.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto više od 106.000,00 KM, a preduzeće „Startprodukt“ izabrano je kao najpovoljniji ponuđač, u postupku javne nabavke.

„Ranije je Vlada Republike Srpske obezbijedila 30.000 KM za realizaciju ovih aktivnosti, a Grad Prnjavor će finansirati razliku sredstava“, rekao je Tomaš.

Rekonstrukcijom će biti obuhvaćena zamjena kompletne krovne konstrukcije i pokrivanje limom, umjesto dosadašnjih salonit ploča.

U proteklih nekoliko godina u sanaciju školskih objekata na području grada uloženo je više od 2 miliona KM, što dovoljno govori o opredjeljenosti lokalne samouprave prema obrazovanju i mladima.

U centralnoj školi u Donjim Vijačanima nastavu pohađa 65 učenika, a sanacijom krovne konstrukcije biće riješen dugogodišnji problem na opšte zadovoljstvo radnika, učenika i roditelja.