Pozivaju se učenici, studenti, posebno nadarena  i talentovana djeca sa područja opštine Prnjavor, da podnesu zahtjeve za dodjelu stipendije za školsku 2016/2017 godinu.

Zahtjevi za dodjelu stipendije podnose se u Šalter sali opštine Prnjavor i dostavljaju se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Javni poziv za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku 2016/2017 godinu objavljen je 26.12.2016. godine i traje trideset dana od dana objavljivanja, odnosno  do 25.01.2017. godine. Naknadne i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv sa informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu stipendije i dokumentaciji koju je potrebno priložiti objavljen je na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Prnjavor, a uslove možete pročitati i ovdje.

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva da, pored neophodne dokumentacije, uz zahtjev dostave i fotokopiju tekućeg računa, i to punoljetni na lično ime, a maloljetni na ime zakonskog zastupnika.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj 051/663-740, lokal 212.