Vezano za konkurs za prijem radnika koji će biti angažovani u naplatnim kućicama na dionici autoputa „9 januar“ od Prnjavora do Doboja, načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš, dao je sljedeće saopštenje:

Usljed nezadovoljstva građana opštine Prnjavor, jer nijedan kandidat sa naše opštine nije primljen za rad u naplatnim kućicama na dionici autoputa „9 januar“ od Prnjavora do Doboja, obratili smo se JP „Autoputevi RS“ i na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama zatražili informaciju u vezi objavljenog konkursa za prijem radnika na navedena radna mjesta. JP „Autoputevi RS“ su dostavili djelimičan odgovor, uz obrazloženje da se podaci koji se odnose na spisak prijavljenih kandidata, sa podacima ko ispunjava a ko ne ispunjava tražene uslove, kao i utvrđeni kriterijumi za ocjenivanje i spisak primljenih radnika, smatraju ličnom informacijom, te da nisu u mogućnosti u potpunosti odgovoriti na naš zahtjev. Nezadovoljni njihovim odgovorom, JP „Autoputevi RS“ smo uputili ponovni zahtjev, jer je smatrano da nije tražena lična informacija već uopšteno podaci o predmetnom konkursu od opšteg interesa za građane opštine Prnjavor, a obzirom da se radi o zapošljavanju na području naše opštine. U novom zahtjevu smo istakli kako smatramo da nisu ispunjeni uslovi za utvrđivanje izuzetka od objavljivanja traženih informacija, određeni članom 6. i 8. navedenog zakona, jer objavljivanje takve informacije ne bi izazvalo nikakvu štetu, niti uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica, a objavljivanje takve informacije je opravdano javnim interesom. U skladu sa pomenutim zakonom takođe smo se obratili i Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, tražeći zaštitu, odnosno dostavu traženih informacija. Iz razloga što želimo da cijeli postupak bude transparentan, insistiramo da se objave sve informacije, kako bi se javnost mogla uvjeriti zbog čega su radnici iz Prnjavora „lošiji“ od drugih?!

                                                                                                              N A Č E L N I K

Darko Tomaš