Везано за конкурс за пријем радника који ће бити ангажовани у наплатним кућицама на дионици аутопута „9 јануар“ од Прњавора до Добоја, начелник општине Прњавор, Дарко Томаш, дао је сљедеће саопштење:

Усљед незадовољства грађана општине Прњавор, јер ниједан кандидат са наше општине није примљен за рад у наплатним кућицама на дионици аутопута „9 јануар“ од Прњавора до Добоја, обратили смо се ЈП „Аутопутеви РС“ и на основу Закона о слободи приступа информацијама затражили информацију у вези објављеног конкурса за пријем радника на наведена радна мјеста. ЈП „Аутопутеви РС“ су доставили дјелимичан одговор, уз образложење да се подаци који се односе на списак пријављених кандидата, са подацима ко испуњава а ко не испуњава тражене услове, као и утврђени критеријуми за оцјенивање и списак примљених радника, сматрају личном информацијом, те да нису у могућности у потпуности одговорити на наш захтјев. Незадовољни њиховим одговором, ЈП „Аутопутеви РС“ смо упутили поновни захтјев, јер је сматрано да није тражена лична информација већ уопштено подаци о предметном конкурсу од општег интереса за грађане општине Прњавор, а обзиром да се ради о запошљавању на подручју наше општине. У новом захтјеву смо истакли како сматрамо да нису испуњени услови за утврђивање изузетка од објављивања тражених информација, одређени чланом 6. и 8. наведеног закона, јер објављивање такве информације не би изазвало никакву штету, нити укључује личне интересе који се односе на приватност трећег лица, а објављивање такве информације је оправдано јавним интересом. У складу са поменутим законом такође смо се обратили и Институцији омбудсмена за људска права БиХ, тражећи заштиту, односно доставу тражених информација. Из разлога што желимо да цијели поступак буде транспарентан, инсистирамо да се објаве све информације, како би се јавност могла увјерити због чега су радници из Прњавора „лошији“ од других?!

                                                                                                              Н А Ч Е Л Н И К

Дарко Томаш