Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava da je Ministarstvo civilnih poslova BiH raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2016. godinu.

Pravo učešća, između ostalih, imaju i sportski klubovi u BiH i druge organizacije čija je djelatnost isključivo oblast sporta. Navedenim grantom za 2016. godinu sufinansiraće se i podržati programi u oblasti sporta koji su se održali ili će se održati u takmičarskoj 2016. godini.

Rok za dostavljanje prijava sa pratećom dokumentacijom je 01.04.2016. godine.

Dodatne informacije i kriterijume za sufinansiranje sportskih manifestacija zainteresovani mogu pronaći na stranici Ministarstva civilnih poslova BiH: http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_sport/default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=108&pageIndex=1