Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava da je u toku Otvoreni poziv za početnike u biznisu (start up) iz Bosne i Hercegovine za učešće na međunarodnoj konferenciji početnika u biznisu, preduzetništva i inovacija PODIM.

Centar za Evropske perspektive (CEP), Inicijativa Start:up Slovenia i ABC Accelerator obezbjeđuju besplatno učešće za trideset početnika u biznisu, timova i njihovih mentora iz Bosne i Hercegovine na PODIM konferenciji, koja će biti održana 11 i 12. maja 2016. godine u Mariboru, Slovenija. Riječ je o jedinstvenom događaju koji nudi sistemsko umrežavanje i direktne susrete sa investitorima.

Besplatan trodnevni paket za početnike u biznisu i njihove mentore iz BiH podrazumijeva organizovan autobuski prevoz iz BiH do mjesta održavanja konferencije, smještaj i prisustvo konferenciji, uključujući i organizovane sastanke sa investitorima, kao i učešće u događajima nakon konferencije. Službeni jezik konferencije je engleski.

Svi zainteresovani moraju podnijeti prijavu najkasnije do 15. aprila 2016. godine.

Sve dodatne informacije o postupku prijave i samom događaju možete pronaći na sljedećoj adresi: http://www.rars-msp.org/sr-Cyrl-BA/clanak/d03160bd-52ac-43a8-9510-a5ca00da5005.