U TOKU ANKETA O ISPITIVANjU ZADOVOLjSTVA GRAĐANA RADOM OPŠTINSKE UPRAVE I SKUPŠTINE OPŠTINE

Opštinska uprava opštine Prnjavor obavještava građane, da će u periodu od 02.12.2020. do 31.12.2020. godine sprovoditi  Anketu o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

S obzirom na otežane okolnosti prikupljanja podataka, pruzrokovane epidemijom virusa korona, anketiranje će se realizovati elektronskim putem, a anketni listići su dostupni na sljedećem linku  www.opstinaprnjavor.net

Anketom će biti prikupljeni podaci o kvalitetu rada Opštinske uprave, javnih ustanova i preduzeća i Skupštine opštine Prnjavor.

Učešće građana je dobrovoljno, anonimno i od velike vrijednosti za unapređenje rada Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketiranje građana vrši se prema Odluci o ispitivanju građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor objavljene u „Službenom glasniku opštine Prnjavor“, broj 32/17 od 01.12.2017. godine.

 

Obavještenje

Opštinska izborna komisija Prnjavor obavještava birače da mogu blagovremeno izvršiti uvid u Izvod i bazu podataka o odbijenim prijavama za glasanje izvan BiH na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

Link

O B A V J E Š T E Nj E OIK

Opštinska izborna komisija Prnjavor obavještava sve političke  subjekte koji su ovjereni za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine na području osnovne izborne jedinice Prnjavor, da su u Budžetu Opštine Prnjavor obezbeđena sredstva za pokriće dijela troškova izborne kampanje u iznosu od 7.500,00 KM, a u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka iz budžeta republike, grada i opštine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 65/08).

Kriterijumi za raspodjelu sredstava utvrđeni su u Izbornom zakonu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 i 18/20) i Odluci o načinu raspodjele finansijskih sredstava političkim strankama iz budžeta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 3/14 i 17/16).

Zahtjeve za dodjelu sredstava politički subjekti  podnose Opštinskoj izbornoj komisiji putem šalter sale Opštinske uprave, na obrascu koji je propisala Komisija.

Zahtjev se podnosi najkasnije dvadeset dana prije početka izborne kampanje (najkasnije dana 26.09.2020. godine do 15 sati).

 

 

                                                                    OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA PRNjAVOR

 

Zahtjev za dodjelu sredstava doc

Zahtjev za dodjelu sredstava pdf

OBAVJEŠTENjE

Opštinska izborna komisija Prnjavor obavještava sve političke  subjekte ovjerene za učestvovanje na Lokalnim izborima 2020. godine da će se postupak dodjele mjesta u biračkim odborima na području opštine Prnjavor, obaviti  dana 16.09. 2020. godine u  sali Skupštine opštine Prnjavor (bjela zgrada)  sa početkom u 18:00 časova.

Postupak dodjele mjesta u biračkim odborima provešće se u skladu sa odredbama Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora-Prečišćen tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 55/20).

Političkom subjektu koji nije bio prisutan postupku dodjele mjesta u biračkim odborima Opštinska izborna komisija dostaviće  rezultate odmah po okončanju postupku dodjele, a najkasnije u roku od dva dana.

 

 

                                                                                  OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

                                                                                                           PRNjAVOR

 

JAVNI POZIV

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 3. Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“, broj 32/17), Načelnik opštine Prnjavor raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za angažovanje lica koje će vršiti uslugu anketiranja

 

Pozivaju se zainteresovana lica sa područja opštine Prnjavor da podnesu prijavu za vršenje usluge anketiranja u cilju ispitivanja zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor za 2018. godinu.

 

Uslovi:

 

  • Da je lice punoljetno;
  • Da je državljanin Republike Srpske, BiH;
  • Da ima prebivalište na području opštine Prnjavor;
  • Visoka stručna sprema, četvorogodišnji studij, Prirodno-matematički fakultet, diplomirani geograf-demograf ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova;
  • Da se lice vodi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro za zapošljavanje Prnjavor.

 

Potrebna dokumentacija:

 

  • Ovjerena kopija lične karte;
  • Uvjerenje o državljanstvu RS, BiH;
  • Ovjerena kopija diplome;
  • Uvjerenje Biroa za zapošljavanje Prnjavor da se vodi u evidenciji nezaposlenih lica.

 

Prijave dostaviti na adresu Opština Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2. ili lično u šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva .

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Javni poziv objaviće se na zvaničnoj internet stranici Opštine Prnjavor, na oglasnoj tabli Opštine Prnjavor i oglasnoj tabli Biroa za zapošljavanje Prnjavor.

 

 

Broj: 01/1-014-303/18

Datum: 23.11.2018. godine                                                                                    

                                                                                                            N A Č E L N I K

       Darko Tomaš

 

OBAVJEŠTENjE

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije opštine Prnjavor, ovim putem obavještava građane, da će na lokalnom putu I reda, Put od magistralnog puta M 16.1 na Kojinom Hanu-Crkvena-Čivčije-Kokori-Brezičani (granica sa opštinom Čelinac), dionica Kojin Han-Crkvena, dana 23.10.2018. godine biti prvremeno obustavnjen saobraćaj u periodu od 8:00 do 15:00 časova, zbog asfaltiranja ove dionice puta.

OBAVJEŠTENjE O PREGLEDU LEŽIŠTA VODE BANjE KULAŠI

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava javnost opštine Prnjavor da će Komisija koju je formirao Ministar industrije, energetike i rudarstva, dana 25.05.2018. godine sa početkom u 10:00 časova izvršiti pregled na ležištu termomineralne vode Banje Kulaši radi donošenja Rješenja kojim se odobrava eksploataciono polje „Kulaši“.

OBAVJEŠTENjE O MOGUĆEM UVIDU U ZAHTJEV ZA EKOLOŠKU DOZVOLU ZA AUTOPUT

Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost sa područja opštine Prnjavor, da u periodu od 15.05.2018. godine do 15.06.2018. godine, mogu izvršiti javni uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju za autoput Banja Luka – Doboj od čvora „Mahovljani“, do veze sa autoputem na koridoru Vc, u dužini od 71,91 km, investitora JP „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka.

Javni uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor, Odjeljenja za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, soba broj 4.

Primjedbe i sugestije na priloženu dokumentaciju uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za autoput Banja Luka – Doboj od čvora „Mahovljani“, do veze sa autoputem na koridoru Vc, u dužini od 71,91 km, dostaviti u pismenoj formi lično ili poštom Odjeljenju za prostorno uređenje, Opštinske uprave opštine Prnjavor.

Sve informacije vezane za besplatan javni uvid u zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje i na telefone broj: 051/663-162 i 051/663-740, lokal 227.

PRIJEM ZA REGIONALNE ŠAMPIONKE U ŽENSKOM FUDBALU

Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš organizovao je danas prijem za učenice Osnovne škole „Meša Selimović“ Naseobina Lišnja, koje su osvojile prvo mjesto na opštinskom i regionalnom takmičenju u ženskom fudbalu i tom prilikom nagradio ih dresovima. Nakon prijema, načelnik Tomaš je istakao značaj uspjeha mladih učenica za lokalnu zajednicu, koje su na najbolji način predstavile i školu i opštinu.

„Siguran sam, da će nas mlade šampionke podjednako dobro predstaviti i na republičkom takmičenju. Uručili smo im danas dresove, kao mali znak pažnje. Na taj način biće prepoznatljive i po izgledu, a po rezultatu to već dovoljno jesu.“, rekao je Tomaš. Direktor ove škole, Milan Vranić rekao je da će učenice predstavljati banjalučku regiju na predstojećem republičkom takmičenju, koje će biti održano 19. i 20. maja u Bijeljini. „Sekcija ženske fudbalske ekipe u našoj školi postoji već dvije godine i to su uglavnom djevojčice koje treniraju u Fudbalskom klubu „Ljubić“. Budući da smo dominantno pobjedili na prethodnim takmičenjima, očekujemo jedno od prva tri mjesta i na republičkom takmičenju.“, rekao je Vranić. Učenica sedmog razreda Osnovne škole „Meša Selimović“, Dejana Panić kaže da fudbal voli i da ga trenira od malih nogu. „Trening u školi traje od pola sata do sat vremena. Imamo veliku pomoć od nastavnika i direktora. Zahvalila bih se načelniku Tomašu, da današnjem prijemu i poklonu.“, rekla je Panićeva. Današnjem prijemu prisustvovale su Valentina Fedena, Jovana Ćetojević, Sara Panić, Abida Ahmić, Dajana Vukomanović, Alisa Halilić, Jasmina Halilić, Radana Vukić i Dejana Panić.