Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost sa područja opštine Prnjavor, da u periodu od 15.05.2018. godine do 15.06.2018. godine, mogu izvršiti javni uvid u zahtjev za ekološku dozvolu i priloženu dokumentaciju za autoput Banja Luka – Doboj od čvora „Mahovljani“, do veze sa autoputem na koridoru Vc, u dužini od 71,91 km, investitora JP „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka.

Javni uvid se može izvršiti svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor, Odjeljenja za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, soba broj 4.

Primjedbe i sugestije na priloženu dokumentaciju uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za autoput Banja Luka – Doboj od čvora „Mahovljani“, do veze sa autoputem na koridoru Vc, u dužini od 71,91 km, dostaviti u pismenoj formi lično ili poštom Odjeljenju za prostorno uređenje, Opštinske uprave opštine Prnjavor.

Sve informacije vezane za besplatan javni uvid u zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje i na telefone broj: 051/663-162 i 051/663-740, lokal 227.