Javna rasprava o nacrtu budžeta opštine Prnjavor za 2017. godinu biće održana u utorak 20. decembra sa početkom u 19:00 časova u prostorijama JU Centar za kulturu.  Zainteresovani građani uvid u dokument mogu izvršiti ovdje ili neposredno u šalter sali Opštinske uprave Prnjavor, mjesnim kancelarijama Opštinske uprave Prnjavor i u Odjeljenju za finansije, kancelarija 19 u vremenu od 07 – 15h   svakim radnim danom počev od 16.12. do 20.12.2016. Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti putem e-mail-a: [email protected] do dana održavanja javne rasprave ili na javnoj raspravi. Pozivamo budžetske korisnike, predstavnike savjeta mjesnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana i zainteresovane građane opštine Prnjavor da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.