Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače (fizička i pravna lica) sa područja opštine Prnjavor da su u toku aktivnosti podjele zahtjeva za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo, po spiskovima dostavljenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Pravo na regresirano dizel gorivo ostvaruju registrovani poljoprivredni proizvođači, za površine koje su u zvaničnoj evidenciji katastra upisane kao obradive katastarske kulture i za koje je upisan način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Registru poljoprivrednih gazdinstava u 2018. godini.

Maksimalna količina odobrenog dizel goriva iznosi do 100 litara po hektaru za njivu, baštu, voćnjak i vinograd i do 30 litara po hektru za livade upisane kao način korišćenja poljoprivrednog zemljišta u RPG sa minimalnom površinom od jednog hektra. Minimalna ukupna količina dizel goriva za koju je moguće ostvariti pravo na regres iznosi 30 litara i preuzima se jenokratno.

Registrovani poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo plaćaju odmah prilikom kupovine, po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM/litru, s tim da ukupno odobrene količine mogu realizovati u nekoliko odvojenih kupovina, ali samo kod jednog ovlašćenog distributera i u jednom maloprodajnom objektu.

Poljoprivredni proizvođači koji su preuzeli regresirano mineralno đubrivo u 2012. godini i prema evidenciji JP “Robne rezerve Republike Srpske” a.d. Banjaluka izvršili uplatu prije otpisa obaveza imaju pravo na dodatne količine regresiranog dizel goriva, u visini regresa koji odgovara polovini iznosa uplate.

Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo poljoprivredni proizvođači nakon evidentiranja i protokolisanja mogu preuzeti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i prilikom prve kupovine podnose ga uz neovjerenu kopiju lične karte, odnosno kopiju JIB-a za pravna lica, ovlašćenom distributeru po vlastitom izboru na području cijele Republike Srpske.

Na području opštine Prnjavor poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo mogu kupovati kod sljedećih distributera:

  • “KRAJINA PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
  • “NESTRO PETROL” a.d. Banjaluka – Benzinska stanica Prnjavor,
  • NEŠKOVIĆ” d.o.o. Bijeljina – Benzinska stanica Prnjavor,
  • “BRČKO GAS” d.o.o. Brčko – Benzinska stanica Prnjavor,
  • DUJAKOVIĆ COMPANY” d.o.o. Prnjavor – Benzinska stanica Šarinci.

 Rok za podnošenje zahtjeva i preuzimanje regresiranog dizel goriva je 30. novembar 2018. godine.

 Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije Odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.