Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava javnost opštine Prnjavor da je u toku izrada Izmjene Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (Izmjena VII). Obuhvat Izmjene Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ počinje od ukrštanja ulica Veljka Milankovića i Alekse Šantića, prati ulicu Alekse Šantića, nastavlja ulicom Beogradskom do ukrštanja sa ulicom Laze Lazarevića, tu se granica lomi u pravcu juga i nastavlja niz ulicu Laze Lazarevića do ukrštanja sa ulicom Novaka Pivaševića, dalje granica nastavlja niz ulicu Novaka Pivaševića do ukrštanja sa ulicom Svetog Save, obuhvat južno ide niz ulicu Svetog Save i doktora Slavka Šuška do pješačkog ulaza u gradski park, prekoputa Zanatskog centra I, tu granica lomi u pravcu sjeverozapada i nastavlja uz istočnu granicu parcele k.č. br. 646/1 k.o. Prnjavor, zatim nastavlja sjeverno preko parkinga između robne kuće i stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja do ulice Veljka Milankovića, gdje nastavlja ulicom Veljka Milankovića do ukrštanja sa ulicom Alekse Šantića, odakle je obuhvat plana i počeo.

Molimo sva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti da u skladu sa članom 42. Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl. glasnik RS“, br. 40/13, 106/15, 03/16 i 84/19) u Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave, opštine Prnjavor, dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom vlasništvu.

Pod neophodnim informacijama i podacima podrazumijeva se opis potreba, mogućnosti, ciljeva ili pravaca razvoja i slično.

Krajnji rok za dostavu neophodnih informacija i podataka je 15 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Za sve informacije građani se mogu obratiti u prostorije Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenju za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 4 i 7, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova,  ili na brojeve telefona 051/663-162 i 051/660 – 905.