Obavještavamo stanovništvo opštine Prnjavor da će Republički zavod za statistiku Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske (Službeni glasnik RS, broj 85/03) u periodu od 10. do 23. aprila 2017. godine sprovesti anketu o radnoj snazi u Republici Srpskoj. Anketiranje će vršiti anketari koji će nositi akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske. Anketom će biti prikupljeni podaci o tržištu rada i karakteristikama radne snage u Republici Srpskoj, Prikupljeni podaci su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske (Službeni glasnik RS, broj 85/03).