Opštinska uprava opštine Prnjavor obavještava građane da u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, 21. novembar – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH je republički praznik i neradni dan.

U dane praznika u okviru prijavljenog radnog vremena, mogu da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom i dragstori.