Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava studente sa područja opštine Prnjavor da je Vlada Republike Češke objavila poziv za dodjelu stipendija za akademsku 2018/2019. godinu za dodiplomske, postdiplomske i doktorske programe. Rok za on-line prijavu je 30. septembar 2017. godine. Sve dodatne informacije o programu, smjerovima studiranja i rokovima prijave zainteresovani mogu pronaći na internet stranici Ambasade Republike Češke u Sarajevu: http://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Kultura_i_obrazovanje/obrazovanje/studiranje_u_republici_ceskoj/stipendije_vlade_republike_ceske.html