Predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Željko Simić razgovarao je danas sa predstavnicima Udruženja ratnih vojnih invalida /RVI/, Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama “Neven”, Udruženja slijepih i slabovidih lica i predstavnicima Boračke organizacije, povodom obilježavanja 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Na sastanku je razgovarano o radu i planovima udruženja, problemima sa kojima se susreću, kao i odnosu udruženja i lokalne vlasti i njihovoj saradnji. „Opština pomaže ovim licima u skladu sa mogućnostima i to ćemo činiti i u budućnosti. Pažnju ćemo posvetiti brizi o invalidima i to finansiranjem rada udruženja i njihovih projekata“, rekao je predsjednik Simić. On je naglasio, da je invalidima potrebna pomoć u stambenom zbrinjavanju, uklanjanju arhitektonskih barijera, liječenju i zapošljavanju. Dan posvećen osobama sa invaliditetom ustanovljen je 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obeležavaju taj dan s ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.