Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava građane opštine Prnjavor da dana 31.12.2016. godine ističe rok za legalizaciju objekata koji ne posjeduju građevinsku dozvolu. Zahtjevi za legalizaciju mogu se podnijeti u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor svakim radim danom od 7.00 do 16.00 časova. Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti u Odjeljenje za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2 ili na broj telefona 051/660-905. Pozivamo građane opštine Prnjavor koji posjeduju bespravno izgrađene objekte da pristupe podnošenju zahtjeva za legalizaciju do kraja 2016. godine.