Tri učenika Gimnazije volontirala su danas u Opštinskoj upravi opštine Prnjavor, u sklopu projekta „Volontiranje maturanata“. Učenici su jedan školski dan zamjenili za dan prakse u tri odjeljenja Opštinske uprave i stručnoj službi Skupštine opštine, kako bi se upoznali sa radom i nadležnostima ovih organizacionih jedinica. Gimnazijalce je primio i načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. „Ovo je prilika da se ostvari direktan kontakt sa mladim ljudima, koji svojim idejama i prijedlozima mogu doprinijeti radu Opštinske uprave“ rekao je načelnik Tomaš.

On je dodao, da je ovo dobar način da se mladi ljudi kroz različite školske sekcije i organizacije uključe u aktivnosti od značaja za lokalnu zajednicu. Projekat „Volontiranje maturanata“ organizuje Savjet učenika Gimnazije, s ciljem upoznavanja mladih ljudi sa načinom rada pojedinih institucija, organizacija i preduzeća. Realizacijom ovog projekta mladim ljudima se pruža prilika da pokažu svoje profesionalne vještine i upoznaju se sa dobrom poslovnom praksom.