Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Prnjavor, informiše građane da je u cilju preduzimanja preventivnih mjera, a u skladu sa aktuelnom i najavljenom hidrometereološkom situacijom, usljed mogućeg naglog topljenja snijega i većih padavina povećan rizik od elementarne nepogode – poplave, te je potrebno pripremiti se za preduzimanje mjera lične, uzajamne i kolektivne zaštite.

Takođe, u cilju zaštite građana, u skladu sa propisanim nadležnostima i obavezama, potrebno je pristupiti uklanjanju ledenica sa krovova i čišćenju leda ispred privatnih i javnih objekata.

Sve eventualne uočene opasnosti građani mogu prijaviti na besplatan telefonski broj 121 Operativno-komunikativnog centra Banja Luka.