Komisija za obradu zahtjeva za dodjelu studentskih nagrada sačinila je rang listu studenata za studentsku nagradu za 2020. godinu.

Redni broj Ime i prezime Fakultet Broj bodova
1. Dejana Vasić Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka 22,56
2. Milica Jovljević Fakultet političkih nauka, Banja Luka 22,48
3. Milan Palikuća Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo 21,78
4. Slađana Savković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 21,74
5. Svjetlana Topić Filološki fakultet, Banja Luka 21,64
6. Marina Nikolić Prirodno- matematički fakultet, Novi Sad 21,54
7. Gavrilo Milanović Akademija poslovnih strukovnih studija, Beograd 21,31
8. Stefan Stakić Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd 21,00
9. Slaven Petković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 20,71
10. David Jokić Poljoprivredni fakultet, Banja Luka 20,55

Studenti koji su podnijeli zahtjev za dodjelu studentske nagrade u 2020. godini a ne nalaze se na rang listi nisu ispunili uslove prema Pravilniku o dodjeli studentske nagrade najboljim studentima sa područja opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj: 17/18 i 44/20).

Podnosioci zahtjeva imaju pravo da u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste ulože prigovor Načelniku opštine Prnjavor.

Predsjednik Komisije:

                Suzana Švraka

Rang lista studenata za studentsku nagradu 2020. godine