Na 33. skupštinskom zasjedanju usvojen je Nacrt rebalansa budžeta opštine Prnjavor za 2020. godinu u iznosu od 17.950.000,00 KM, što je uvećanje za 2.050.000,00 KM ili 12,89% u odnosu na okvir budžeta za ovu godinu.

Najveće povećanje u odnosu na prvobitni budžet, odnosi se na prihod od prodaje zemljišta u iznosu od 1.171.000,00 KM. Usvojenim rebalansom uvedene su i nove prihodovne pozicije, kao što je grant UNDP/MEG za izgradnju distributivnog cjevovoda za vodosnabdjevanje industrijske zone Vijaka u iznosu od 133.294,00 KM, transfer Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske za suzbijanje posljedica izazvanih pandemijom virusa korona u iznosu od 835.470,00 KM, transfer Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju za realizaciju UNDP projekta “Zeleni ekonomski razvoj II” u iznosu od 210.000,00 KM i drugi.

Usvojenim Nacrtom rebalansa umanjeni su poreski prihodi za 498.100,00 KM i neporeski za 211.744,00 KM.

Skupština opštine Prnjavor usvojila je i Nacrt odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine za 2020. godinu, jedno rješenje i tri zaključka imovinsko – pravne službe. U nastavku skupštinskog zasjedanja odbornici lokalnog parlamenta razmatraće još 29 tačaka dnevnog reda, a trenutno se raspravlja o Prijedlogu odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „Istok 2, Istok 3 i Jug 1“.

Sjednica Skupštine opštine počela je u 9.00 časova, a na samom početku održan je aktuelni čas.