U okviru Projekta programa za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje, koji finansira UNDP u saradnji sa Opštinskom upravom opštine Prnjavor, drugostepena Komisija za odabir korisnika za projekat oporavka od poplava objavljuje finalnu rang listu.

Finalna rang lista za izgradnju novih stambenih objekata na području opštine Prnjavor