U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Međunarodni praznik rada je republički praznik.

U dane republičkog praznika, u okviru prijavljenog radnog vremena mogu da rade:

  • subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe),
  • subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda,
  • subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe,
  • subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.

Zaključkom načelnika opštine, prvog dana Međunarodnog praznika rada, 1. maj pored navedenih subjekata, mogu da rade i mesnice u vremenu od 07:00 do 11:00 časova, a drugog dana praznika, 2. maj mogu da rade sve trgovinske i uslužne radnje, u vremenu od 07:00 do 12:00 časova.

Zaključak je donesen na zahtjev poslovnih subjekata koji obavljaju navedenu djelatnost na području opštine  i ukazane potrebe za radom istih, a u cilju zadovoljenja neophodnih potreba građana za vrijeme praznika.