U skladu sa zaključkom načelnika opštine, u nedjelju 31. decembra u vremenskom periodu od  07:00 do 17:00 časova mogu da rade svi poslovni subjekti koji u svom rješenju o registraciji sadrže šifru i naziv pretežne djelatnosti 96.02. – frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje. Zaključak je donesen na zahtjev poslovnih subjekata koji obavljaju navedenu djelatnost na području opštine Prnjavor i ukazane potrebe za radom istih. U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Nova godina (1. i 2. januar) je republički praznik i neradni dan. U dane praznika u okviru prijavljenog radnog vremena mogu da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom. Drugi dan praznika, 2. januar, osim subjekata iz prethodnog stava mogu da rade i trgovinske i uslužne radnje u vremenu od 8:00 do 12:00 časova.