Obavještavaju se građani da će Opština Prnjavor u periodu od 22.12.2017. do 29.12.2017. godine, sprovoditi Anketu o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketiranje će se vršiti ispred Šalter sale, od strane lica koje će nositi akreditaciju opštine Prnjavor. Anketom će biti prikupljeni podaci o kvalitetu rada Opštinske uprave, javnih ustanova i preduzeća i Skupštine opštine Prnjavor.

Anketa se sprovodi metodom slučajnog uzorka građana starosti 18 godina i više. Učešće građana je dobrovoljno, anonimno i od velike vrijednosti za unapređenje rada Opštinske uprave i Skupštine opštine Prnjavor.

Nakon uporedne analize, izvještaj sa rezultatima ankete, zaključcima i preporukama za postupanje biće razmatran na jednoj od sjednica SO Prnjavor i objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine.

Anketiranje građana vrši se prema Odluci o ispitivanju građana radom Opštinske uprave i Skupštine oštine Prnjavor objavljene u „Službenom glasniku opštine Prnjavor“, broj 32/17, od 01.12.2017.godine.