Odlukom o izmjenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na području opštine Prnjavor koja je usvojena na četvrtoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Prnjavor, predviđeno je da radno vrijeme maloprodajnih objekata koji se bave prometom mješovite robe, pretežno prehrambenim proizvodima, maloprodajnih objekata tipa cvjećara, maloprodajnih objekata i objekata koji se bave pružanjem usluga u oblasti prometa roba, pijace u gradu, zanatskih radnji i drugih uslužnih djelatnosti za koje posebnim propisima iz pojednih oblasti nije propisano radno vrijeme, veterinarskih ambulanti, kao i ljekarskih i stomatoloških ordinacija može trajati svakim radnim danom od 07.00 do 22.00 časa, a nedjeljom od 07.00 do 12.00 časova. Radno vrijeme apoteka može trajati svaki dan od 07.00 do 22.00 časa, a iste su dužne održavati pripravnost izvan radnog vremena koja podrazumijeva odazivanje na hitne pozive i izvan propisanog radnog vremena. Načelnik opštine može na zahtjev poslovnih subjekata posebnim aktom odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog ovom Odlukom, u vrijeme održavanja značajnih manifestacija, obilježavanja posebnih događaja, kao i u slučaju ukazane potrebe za dužim radnim vremenom u vrijeme praznika.