Odjeljenje za inspekcijske poslove opštine Prnjavor obavještava javnost da je Odlukom o radu u dane republičkih praznika propisano da na dan 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, u okviru prijavljenog radnog vremena mogu da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom.