Na osnovu člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 79/15), Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava građane i stručnu javnost o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajem, investitora „NEŠKOVIĆ OSIGURANjE“ a.d. Bijeljina, u zaštitnom pojasu magistralnog puta M-16.1, opština Prnjavor, na zemljišnoj parceli označenoj kao k.č. broj 723/1, K.o Prnjavor.

Obavještavaju se zainteresovani građani i stručna javnost na području opštine Prnjavor da mogu 30 dana od dana objavljivanja obavještenja (04.05.2018. godine – 04.06.2018. godine) svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 4, izvršiti javni uvid u zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju.

Primjedbe i sugestije na zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju mogu se upisati u knjigu prijedloga, primjedbi i sugestija, koja se nalazi u istoj prostoriji ili dostaviti putem pošte na navedenu adresu.

Sve informacije vezano za uvid u  zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju mogu se dobiti u „šalter sali“ opštine Prnjavor i na brojeve telefona: 051/663-162 i 051/663-740, lokal 227.