Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti obavještava da JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2016. godini“ čija je ukupna vrijednost 219.380,00 KM.

Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju Zavoda prije objavljivanja Javnog poziva, kroz sljedeće komponente:

  • sufinansiranje samozapošljavanja Roma na period od 12 mjeseci u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu,
  • sufinansiranje poslodavca za svakog zaposlenog Roma u trajanju od 12 mjeseci u iznosu od 6.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava planiranih projektom.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u filijalama Zavoda ili na internet stranici: http://www.zzzrs.net/index.php/javni_pozivi/.