SAMSUNG CSC

Direktor Džender centra Vlade Republike Srpske Mirjana Lukač razgovarala je danas u Prnjavoru sa načelnikom opštine dr Sinišom Gatarićem o saradnji u narednom periodu i načinima njenog unapređenja. “Mi u Džender centru pratimo sve što se radi na lokalnom nivou, a Prnjavor se ističe ispred ostalih opština i što se tiče komisije za ravnopravnost polova i što se tiče kabineta načelnika i broja žena koje učestvuju u radu izvršne vlasti. Pratimo mnoge oblasti, kao što su unapređenje položaja žena na selu, porodično nasilje, politički i javni život i mislim da ćemo naći još dosta oblasti u kojima ćemo sarađivati u narednom periodu”, rekla je Lukačeva. Ona se osvrnula i na priznanje koje je načelnik Gatarić dobio kao Džender osoba godine u BiH rekavši da je to priznanje vrlo važno, jer je to nagrada koju je dobio kao zaslugu za dugogodišnji rad i promociju ravnopravnosti polova kroz skupštinska tijela i poslove koje obavlja. “Načelnik ove opštine prati i datume koji se tiču porodičnog nasilja, 16 dana aktivizma, što u Prnjavoru nije samo puko obilježavanje datuma već iza toga stoji i urađen veliki posao”, rekla je Lukačeva. Načelnik opštine dr Siniša Gatarić kaže da je na današnjem sastanku razgovarano o konkretnim stvarima kako unaprijediti položaj žena, jer je uvijek moguće više i bolje učiniti. On je najavio da će, osim skupštinskog odbora i nevladinih organizacija koje već postoje, biti određena i jedna osoba zadužena za praćenje rodne ravnopravnosti. “To će biti način da na svim nivoima napravimo superviziju sa aspekta žena jer one su te koje treba da delegiraju problem koji treba riješiti. Prava informacija i realna slika je preduslov da se u nekom poslu napreduje”, dodao je Gatarić.

SRNA, T.S.