Načelnik opštine Prnjavor dr Siniša Gatarić i Milorad Vuković, direktor firme „Graditelj“, AD Teslić potpisali su danas ugovor o izvođenju radova na izgradnji dječijeg vrtića „Naša radost“, faza tri građevinsko zanatski radovi, u vrijednosti od 143.000 KM. „Veliko mi je zadovoljstvo što projekat dogradnje vrtića ulazi u završnu fazu. Završetkom ovih radova grad će dobiti jednu instituciju koja će omogućiti ne samo obrazovanje i vaspitavanje naše djece, kada je u pitanju predškolsko obrazovanje, nego će i veći broj djece adekvatno biti zbrinut“, rekao je Gatarić.

On je napomenuo, da se projekat dogradnje vrtića odvijao u tri faze, od postavljanja temelja, preko radova do izgradnje krova i na kraju završne faze unutrašnjeg i vanjskog uređenja. „Završetkom treće faze vrtić će biti odmah useljiv. Ugovorom je regulisano da će radovi trajati 60 radnih dana, a budući da se radi o veoma ozbiljnoj i odgovornoj firmi, koja je pobjedila na javnom tenderu, ubjeđen sam da ćemo već početkom septembra vrtić staviti u funkciju“, rekao je Gatarić.

Milorad Vuković, direktor firme „Graditelj“ AD Teslić je rekao, da će radovi u trećoj fazi obuhvatiti završnu fasadu, kompletnu stolariju vanjsku i unutrašnju, malterisanje, elektro instalacije, vodovod i grijanje, te da će ova firma poštovati rokove propisane ugovorom. Realizacijom projekta dogradnje dječijeg vrtića „Naša radost“ biće rješen dugogodišnji problem nedostatka smještajnih kapaciteta u ovoj ustanovi, a biće obezbijeđen i novi sadržaj – smještaj za djecu mlađu od tri godine tj. jaslice. Ukupna vrijednost projekta iznosi 350.000,00 KM. Sredstva za realizaciju prve i druge faze obezbijedili su donatori, dok su u budžetu opštine objezbjeđena sredstva za realizaciju treće faze.