Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije Opštine Prnjavor obavještava građane da se privremeno obustavlja odvijanje saobraćaja na lokalnom putu prvog reda, put od Regionalnog puta R474 u Popovićima – Banja Kulaši – Prisoje – Gornji Vijačani – Vijačani Gornji (granica opštine Čelinac), dionica R474 u Popovićima – Banja Kulaši, radi sanacije mosta, te se odvijanje saobraćaja usmjerava na prethodno novoizgrađenu obilaznicu u zoni izgradnje mosta.

Privremeni režim odvijanja saobraćaja važi do 26.8.2016.