Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva fizičkim i pravnim licima koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata.

Cilj Fondacije za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” i Vlade Mađarske je jačanje privrednih odnosa između dvije zemlje kroz povećanje efikasnosti i konkurentnosti podržanih poljoprivrednih proizvođača, razvoj tehnologije proizvodnje, bolje korištenje kapaciteta, unapređenje održivosti i poslovanja.

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke sastoje se iz bespovratnih sredstava i sopstvenog učešća.

Najmanje 30% ukupnih prihvatljivih troškova nabavke treba da budu sopstvena novčana sredstva koja mora da obezbijedi Korisnik. Podnosilac prijave će prilikom podnošenja prijave na Javni poziv dostaviti izjavu kojom garantuje da raspolaže sopstvenim sredstavima u mjeri koja je dovoljna za finansiranje najmanje 30% planirane nabavke. Sopstveno učešće može se u potpunosti ili djelimično obezbijediti i iz kredita, pri čemu se uslov sopstvenog učešća neće smatrati ispunjenim ukoliko je kredit odobren po drugom osnovu ili za druge namjene. Sopstvenim učešćem u smislu ovog Javnog poziva takođe se neće smatrati državna pomoć, pomoć republičkih organa i organizacija javne uprave, jedinica lokalne uprave i samouprave, pomoć obezbijeđena iz drugih međunarodnih grantova ili sličnih izvora.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po Korisniku je 70% Ukupnih prihvatljivih troškova nabavke.

Minimalni iznos podrške Korisnikje 2.500 EUR. Maksimalni iznos podrške po Korisniku je 25 000 EUR.

Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke mogu biti troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik ima zakonski regulisano pravo na povrat PDV-a, ili troškovi nabavke s PDV-om, u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik nema pravo i mogućnost povrata PDV-a.

Pravo na Prijavu na javni poziv imaju fizička i pravna lica (MMS, te registrovana udruženja, fondacije i poljoprivredne zadruge koje imaju status pravnog lica i učestvuju u platnom prometu) koja imaju prebivalište ili sjedište u Republici Srpskoj ili u Brčko distriktu i bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske ili Brčko distrikta (RPG), ili su registrovana za primarnu poljoprivrednu djelatnost kod nadležnog privrednog suda, te koja u okviru ovog Javnog poziva nabavljaju mehanizaciju, opremu i alate za poljoprivrednu proizvodnju na zemljištu koje je na teritoriji Republike Srpske ili Brčko distrikta.

Prijava se može podnijeti od 1. septembra 0:00:00 2022. godine, a rok za prijavu je 14. oktobar 2022. godine u 23:59:59 sati.

Detaljne informacije o ovom javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.