U toku je javni poziv JU “Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske” za realizaciju Programa finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske, demobilisanih boraca VRS i ratnih vojnih invalida VRS u 2022. godini, „Zajedno do posla” čija je ukupna vrijednost 3.000.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Budžeta Republike Srpske.

Programom je predviđeno samozapošljavanje, zapošljavanje kod poslodavaca kao i
zapošljavanje pripravnika sa VSS za ukupno 387 lica prijavljenih na evidenciju
nezaposlenih iz ciljne grupe Programa (djeca poginulih boraca VRS, djeca poginulih
boraca VRS sa VSS bez radnog iskustva u struci, demobilisani borci VRS i ratni
vojni invalida VRS).

Program sadrži tri komponente:
I Komponenta: Finansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS, ratnih
vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS za 200 lica u iznosu od 10.000,00
KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 2.000.000,00 KM.
II Komponenta: Finansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulih boraca
VRS, ratnih vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS za 161 lice u iznosu
od 4.500,00 KM po jednom nezaposlenom licu što ukupno iznosi 724.500,00 KM.
III Komponenta: Finansiranje 100% iznosa bruto plate za 26 djece poginulih boraca
VRS sa VSS u statusu pripravnika. Izdvajanje po jednom pripravniku sa VSS u ovoj
komponenti iznosi 10.434.84 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne
neto plate od 600,00 KM čiji je bruto iznos 869,57 KM. Ukupna izdvajanja po ovoj
komponenti iznose 271.305,84 KM.

Detaljne informacije možete pronaći na sajtu JU “Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske” http://www.zzzrs.net/images/uploads/javni_pozivi/JAVNI_POZIV_2022.pdf.