Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš rekao je da su u ovogodišnjem opštinskom budžetu planirana sredstva za stambeno zbrinjavanje tri preostale porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije koje imaju pravo na ovaj vid pomoći.

On je naveo da se lokalna zajednica, na upit Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske o načinu rješavanja ovog pitanja, izjasnila da se ovim porodicama kupi stan.

“Od nas se traži učešće od oko 20 odsto, tako da smo tu stavku planirali u budžetu za ovu godinu”, izjavio je Tomaš novinarima.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović ranije je apelovao da lokalne zajednice resornom ministarstvu do 20. februara dostave konačne liste za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.

On je podsjetio da je Vlada Republike Srpske u proteklom periodu po Programu potpunog stambenog zbrinjavanja izdvojila 150.328.802 KM, a zbrinuta je 8.281 porodica.

SRNA, T.S.