Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor u saradnji sa firmom SANO (Savremena ishrana životinja d.o.o. Maglajani-Aleksandrovac), organizuje predavanje za poljoprivredne proizvođače-uzgajivače ovaca na temu “Ishrana ovaca i jagnjadi”. Predavač je stručni savjetnik za ishranu preživara Pero Gnjidić, dr vet.med. iz firme SANO.

Predavanje će biti održano 26.02.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 16,00 časova u prostorijama JU “Centar za kulturu” Prnjavor.

Za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti u kancelarije odjeljenja ili putem kontakt telefona 051/660-860.