Na drugom sastanku održanom u okviru projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“ potpisan je Memorandum o saradnji u oblasti promocije, podrške i učenja o nacionalnim manjinama u osnovnim školama između Opštinske uprave opštine Prnjavor, Saveza nacionalnih manjina RS, Muzičke škole „Konstantin Babić“ i osam osnovnih škola sa područja opštine Prnjavor.

Tema sastanka bila je i analiza dosadašnjih aktivnosti, kao i prijedlozi za unaprijeđenje projekta. Cilj projekta je promocija edukativnih sadržaja o pripadnicima nacionalnih manjina u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju, a realizacija projekta je definisana kroz konkretne ciljeve i aktivnosti. Očuvanje kulturnog identiteta i razvijanje i jačanje multikulturalnosti promocijom kulture i običaja, a kroz uvođenje aktivnosti pod nazivom „Takmičenje osnovnih škola opštine Prnjavor o poznavanju nacionalnih manjina u BiH“. Takođe, i promocija i veća vidljivost konkretnih akcija i rada Opštinske uprave u području promovisanja jezika i prisutnosti nacionalnih manjina.

Opština Prnjavor je jedna od pet opština/gradova u BiH, u kojima se kroz individualne projekte sprovodi implementacija krovnog projekta Savjeta Evrope pod nazivom „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“  kojeg finansiraju Evropska Unija i Savjet Evrope, u okviru programa Horizontal Fasiliti (Horizontal Facility) za Zapadni Balkan i Tursku. Partneri u projektu su Opština Prnjavor, Savez nacionalnih manjina RS, osam osnovnih škola sa područja opštine Prnjavor i Muzička škola „Konstantin Babić“, Ministarstvo prosvjete i kulture i Pedagoški zavod Republike Srpske.