Načelnik opštine Prnjavor objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima u 2017. godini. Pozivamo subjekte koji su registrovani i imaju sjedište na području opštine Prnjavor da podnesu prijave za dodjelu sredstava udruženjima iz oblasti kulture i ostalim udruženjima u 2017. godini. Prijava za dodjelu sredstava podnosi se u šalter sali Opštinske uprave opštine Prnjavor, a obrazac prijave koji se može preuzeti u šalter sali sadrži sledeće podatke: naziv programa/projekta, pun naziv udruženja, oblik, broj, datum i mjesto registracije, broj transakcijskog računa, ime i prezime odgovorne osobe za provođenje programa/projekta, telefon i e-adresa, oblast na koju se odnosi program/projekat, iznos sredstava potrebnih za provođenje programa/projekta u cjelini i udio koji se traži iz Budžeta opštine i ostalo (dodatne informacije o programu/projektu, partnerima i budućim aktivnostima). Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je priložiti: ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji, transakcijski račun, program/projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava. Javni poziv za dodjelu sredstava objavljen je 02.03.2017. godine i traje osam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 10.03.2017. godine. Naknadno predate i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Sve informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon broj: 051/663-740, lokal: 232 i 212.