foto: Aleksandar Atić

Peta redovna sjednica Skupštine opštine Prnjavor biće održana sutra, 2. marta, a planirano je da na dnevnom redu bude razmatrano 19 tačaka. Između ostalog, odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće o Prijedlogu Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica opštine Prnjavor, Prijedlogu Odluke o proširenim pravima socijalne zaštite u opštini Prnjavor za 2017. godinu, Prijedlogu Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „istok 2, istok 3 i jug 1“ (izmjena II), Prijedlogu Odluke o utvrđivanju Liste stručnjaka za imenovanje konkursnih komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu opštine Prnjavor, Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na području opštine Prnjavor, te Prijedlogu Odluke o pokretanju postupka revizije Strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2012-2020. godina. Na dnevnom redu naći će se i Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja na području opštine Prnjavor za 2016. godinu i Plan kapitalnih ulaganja opštine Prnjavor za 2017. godinu, zatim Izvještaj o realizaciji Programa održavanja lokalne putne mreže za 2016. godinu i Program održavanja lokalne putne mreže za 2017. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2016. godinu i Program održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje za 2017. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko- invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2016. godinu i Program za rješavanje pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite u opštini Prnjavor za 2017. godinu, Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini i Program korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini, Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2016. godini i Program o načinu korišćenja novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada u 2017. godini, kao i Izvještaj o radu Skupštine opštine, stalnih radnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine opštine, za 2016. godinu. U okviru dnevnog reda biće razmatran i Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2017. godinu, Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjena dijela Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (izmjena V), Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade Plana parcelacije „Zanatski centar“ Gornji Štrpci, Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti člana Odbora za žalbe opštine Prnjavor i Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za žalbe opštine Prnjavor. Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće i o Odlukama, rješenjima i zaključcima imovinsko – pravne službe. Peta sjednica Skupštine opštine Prnjavor počinje u 10.00 časova, a na samom početku biće održan aktuelni čas.