Danas je, u prostorijama Gradske uprave, održan radni sastanak na temu resertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi, prema međunarodnom BFC SEE standardu. Sastanku su, osim gradonačelnika i gradskog tima za sprovođenje programa, prisustvovale predstavnice Privredne komore Republike Srspke (Tehnički sekretarijat) i evaluatori BFC SEE procesa.

Regionalna mreža za povoljno poslovno okruženje u Jugoistočnoj Evropi, koja je uspostavljena 2012. godine, predstavlja jedinstvenu platformu za unapređenje konkurentnosti i usklađivanje uslova poslovanja u regionu kroz realizaciju BFC SEE programa sertifikacije, koji je u međunarodnim okvirima prepoznat kao pokazatelj efikasne lokalne administracije i povoljne investicione klime u Jugoistočnoj Evropi.