Na osnovu Odluke o uslovima, načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka na području opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj: 20/17) izrađen je Registar pasa opštine Prnjavor koji će biti uspostavljen u veterinarskim organizacijama i ambulantama koje su potpisale ugovor sa Opštinom Prnjavor o korišćenju istog.

Vlasnici pasa dužni su izvršiti registraciju, čipovanje i cijepljenje svojih pasa u nekoj od veterinarskih organizacija odnosno ambulanti, nakon čega će od veterinara dobiti Potvrdu o identifikaciji psa.

Navedenu Potvrdu vlasnici pasa su dužni čuvati i na zahtjev komunalnog policajca ili veterinarskog inspektora istu pokazati. Za nesavjesne vlasnike pasa predviđene su novčane kazne od 500 do 2000 KM za pravno lice, od 300 do 1500 KM za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno od 100 do 500 KM za fizičko lice.

Načelnik opštine Prnjavor će sufinansirati čipovanje pasa, koje važi samo za jednog psa po vlasniku.

Takođe, napominjemo da je još uvijek u toku besplatna sterilizacija pasa, a za detaljne informacije vlasnici pasa mogu da se obrate Komunalnoj policiji opštine Prnjavor na kontakt broj 051/660-808, ili putem e-maila: [email protected].