Oбавјештава се становништво града Прњавор да је у циљу спречавања и сузбијања заразних болести градоначелник града Прњавор донио Наредбу број 01/1-500-5/24 од 29.03.2024. године  о обавезној прољетној систематској дезинсекцији и дератизацији на територији града Прњавор.

Прољетна систематска дератизација ће бити спроведена на територији града Прњавора у периоду од 29.03.2024. године до 28.04.2024. године, док ће се и дезинсекција спроводити у наведеном периоду, ако то временске прилике допусте, о чему ће јавност бити благовремено обавијештена. Дератизација обухвата: зграде државне управе и објекте којима газдује градска управа, предшколске, школске и вјерске објекте, објекте државних и приватних предузећа, објекте приватних услужних, трговинских, занатских и угоститељских радњи, стамбене објекте и индивидуална домаћинства, јавне зелене површине, обале ријека и канализациону мрежу. Дератизацију ће обављати предузеће „Санитарац“ д.о.о. Власеница.

Против предузећа и одговорних лица у предузећима, власника приватних самосталних радњи, власника стамбено-породичних зграда, носилаца станарског права, власника станова и помоћних објеката који не поступе у складу са Наредбом биће поднесене прекршајне пријаве.

Плаћања услуга дератизације ослобођена су домаћинства породица погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије.

Примједбе и приговоре на квалитет извршене дератизације у току акције, могу се доставити Одјељењу за инспекцијске послове – инспекцији за храну и здравственој инспекцији.