Dana 15.03.2022. godine, u periodu od 08:30 – 10:00 časova, biće obustavljen saobraćaj u ulici Milana Nagradića, zbog izvođenja radova na zamjeni potapajućih stubića.

Potapajući stubići biće pušteni u funkciju 15. marta sa početkom u 17 časova.