Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost opštine Prnjavor da je u toku izrada Urbanističkog projekta „Novo gradsko groblje“.  Obuhvat Urbanističkog projekta „Novo gradsko groblje“ čini zemljište označeno kao parcele k.č. broj 78/1, 79/1, 79/3, 80/1, 80/4, 80/5, 80/7, 80/8, 80/9, 81/4, 82/1, 205/1, 205/7, 209/3, 215/3, 215/6 k.o. Prnjavor i dijelovi parcela k.č. 78/2, 79/2, 80/3, 80/6, 81/1, 81/2, 81/3, 82/2, 205/4, 209/1, 213, 215/2, 215/5, 218/1, 218/2 i 1132/3 k.o. Prnjavor.

Molimo sva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti da u skladu sa članom 42. Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik RS 40/13, 106/15, 03/16 i 84/19) u Odjeljenje za prostorno uređenje Opštinske uprave, opštine Prnjavor, dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima u njihovom vlasništvu.

Pod neophodnim informacijama i podacima podrazumijeva se opis potreba, mogućnosti, ciljeva ili pravaca razvoja i slično.

Krajnji rok za dostavu neophodnih informacija i podataka je 15 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Za sve informacije građani se mogu obratiti u prostorije Opštinske uprave opštine Prnjavor u Odjeljenju za prostorno uređenje, ulica Karađorđeva broj 2, prizemlje, kancelarija broj 4 i 7, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 časova, ili na brojeve telefona 051/663-162 i 051/660 – 905.