Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srpske raspisalo je javni poziv za dodjelu sredstva sa pozicije tekući grantovi fondacijama i udruženjima građana.

Pravo učešća imaju udruženja i fondacije registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/01 i 42/05) i koja zastupaju ili promovišu interese Republike Srpske, odnosno jedinice lokalne samouprave i jačaju njen ugled u sljedećim oblastima:

  1. građansko društvo,
  2. ljudska prava i prava nacionalnih manjina,
  3. projekti koji promovišu Republiku i/ili jedinicu lokalne samouprave u evropskim integracijama,
  4. lokalni ekonomski razvoj,
  5. projekti jačanja uloge mjesne zajednice,
  6. projekti koji doprinose razvoju lokalne samouprave,
  7. projekti koji doprinose jačanju kapaciteta organa jedinice lokalne samouprave,
  8. projekti koji doprinose poboljšanju kvaliteta komunalnih i drugih usluga iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave,
  9. zaštita od elementarnih nepogoda na području jedinice lokalne samouprave i
  10. edukacija zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave.

Minimalan iznos sredstava koji se dodjeljuje je 1.000,00 KM, a maksimalan 10.000,00 KM. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

Više informacija o opštim i posebnim kriterijima za dodjelu granta, kao i potrebnoj dokumentaciji mogu se pročitati u Javnom pozivu za dodjelu sredstava granta za sufinansiranje projekata/programa udruženja građana i fondacija.