Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Prnjavor, da je NLB banka izabrana kao kreditor u predmetu izvođenja usluge regresiranja kamata na poljoprivredne kredite. Navedena kreditna sredstva poljoprivredni proizvođači koji su registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva putem Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 30/13, 65/13, 20/14 i 57/16) mogu koristiti za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, novih priključnih oruđa, novih plastenika i za nabavku rasplodnih junica sa pasošima životinja. Maksimalan iznos kredita koji se može odobriti po jednom zahtjevu poljoprivrednog proizvođača iznosi 15.000,00 KM, sa rokom otplate od jedne do tri godine. Kreditna sredstva poljoprivrednim proizvođačima odobravaju se po uslovima banke, a pripadajuću kamatu za odobrene kredite plaća Opština Prnjavor. Zahtjevi za realizaciju kredita mogu se podnositi do 31.10.2017. godine, a potrebne informacije zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor.