Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije Opštine Prnjavor
obavjetšava javnost da su potapajući stubići trenutno isključeni iz bezbjednosnih
razloga, to jeste zbog oštećenja koja su prouzrokovali nesavjesni vozači, te će isti biti
u funkciji nakon okončane procedure nabavke neophodnih dijelova za popravku.