Generalni konzulat Republike Srbije u Banjaluci obaveštava sve birače, koji imaju boravište u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, da su izbori za narodne poslanike Republike Srbije raspisani za 24. april 2016. godine.

Članom 10. Zakona o izboru narodnih poslanika regulisano je da pravo da bira poslanika i da bude biran za poslanika ima punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji (u daljem tekstu: birač). 

Imajući u vidu navedeno, birači koji imaju boravište u Republici Srpskoj, BiH, mogu preko Generalnog konzulata Republike Srbije u Banjaluci, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (02. april 2016. godine), podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u Generalnom konzulatu Republike Srbije Banja Luka.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u Republici Srpskoj, BiH, obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u Republici Srpskoj, BiH, prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Generalni konzulat Republike Srbije u Banjaluci, kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u Republici Srpskoj, BiH, dostavlja zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u Republici Srpskoj, BiH i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz Jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u Republici Srbiji, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u Republici Srpskoj, BiH.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u Republici Srpskoj, BiH, može upisati u Jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u Jedinstveni birački spisak Republike Srbije. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u Jedinstveni birački spisak, za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u Republici Srpskoj, BiH, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u Jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u Republici Srpskoj, BiH, podnosi se Generalnom konzulatu u Banjaluci koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.

Obrazac zahteva za upis u jedinstveni birački spisak možete preuzeti u prostorijama Generalnog konzulata.

Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u R. Srpskoj, da mogu preko Generalnog konzulata podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u R. Srbiji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – www.mduls.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Biračko mesto na kome će glasači moći glasati u Republici Srpskoj, 24. aprila 2016. godine, nalaziće se u Generalnom konzulatu Republike Srbije, ulica Bulevar Vojvode Radomira Putnika broj 2, grad Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

NAPOMENA:

Nije potrebno da lice koje želi da glasa u Republici Srpskoj, dolazi lično u Generalni konzulat Republike Srbije u Banjaluci, već se lica mogu prijaviti i putem pošte, faksa ili e-mail:

Generalni konzulat Republike Srbije Banja Luka, Bulevar Vojvode Radomira Putnika broj 2, 78000 Banja Luka, kontakt telefon broj: 051 227 041, broj faksa: 051 213-901, e-mail  [email protected]

Prilikom podnošenja prijave, potrebno je dostaviti kopije važećeg ličnog dokumenta Republike Srbije (pasoša, lične karte ili vozačke dozvole sa upisanim JMBG).