Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност да се Нацрт измјене дијела Регулационог плана „У зони утицаја магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена 3)“ ставља на јавни увид. Јавни увид се може извршити у просторијама Општинске управе општине Прњавор у Одјељењу за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 7 и у просторијама носиоца израде плана, Урбис Центар доо Бања Лука, булевар војводе Степе Степановића број 101а, 78000 Бања Лука, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова. Јавни увид почиње 5. 6. 2019. године и траје 30 дана, односно до 6. 7. 2019. године. Примједбе и сугестије на Нацрт плана могу се уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија која се налази у Одјељењу за просторно уређење и у просторијама носиоца израде плана Урбис Центар д.о.о. Бања Лука, као и доставити поштом. Све информације везане за јавни увид у документ могу се добити у Одјељењу за просторно уређење.